Print Friendly, PDF & Email

Прохромски чадоводни приклучоци за печки на пелети!
Од сега, приклучувањето нека биде едноставно, без проблеми, без главоболки, трајно и сигурно!
Пречник: Ф80mm

Цевки: kopce_kupi-vednas

Колено 90:kopce_kupi-vednas

Капа: /

Напомена: На македонскиот пазар се јавија пелети кои во својот состав содржат смоли за да ги држат струготините компактни и да ја зголемат калоричната моќ. Но во таква форма, тие се штетни за самото грејно тело – печката но штетни се и за оџаците бидејќи чадот од печката ја надминува декларираната температура на работа.