Призматични

Oliwia 18 Prisma

Гусано трапезно ложиште со голема загревна моќ, голема ефикасност и одличен квалитет. Подогден како за модерни но и за класични и рустични камини.

Prisma 16 V

Prisma 16 V – со вграден вентилатор и термостат.

Камините со вентилатор овозможуваат до 5х побрзо загревање на просторт. Во зависност од квадратурата и моќноста на ложиштето, постои можност за спроведување на систем за топол воздух низ целата куќа.