Со врата која се подига

Nadia 13 G

Камин со врата која се подига, висока ефикасност и големо убаво стакло!

NBC 10

Повеќе оган и високи еколошки стандарди!

NBC 9

Less is more… или понекогаш помалото е повеќе!

MB120

Големината е… важна!

MB100

Големината е… важна!
Ложиште за камин од новата генерација. Висок степен на согорување на честичките, заштита на околината и многу многу многу моќ!  Тежина: 327Kg!

Magnus BS D

Модерно, големо двостано ложиште со десно стакло.

Magnus BS L MAX

Модерно ложиште со стакло од предна страна и пошироко лево стакло.

Magnus 97

Големината е важна!

Magnus 9054 LD

Тространо широко ложиште за модерните трендови