Блесок – за чистење котли и камини на топловодно греење

БЛЕСОК (BLYSK) е средство за чистење на внатрешните ѕидови од котелот или каминот за

Електронска контрола на согорувањето MSK

Задачата на овој уред е да создаде услови за правилно работење на каминот односно

Прохромски експанзионен сад

Експанзионен сад со автоматски вентил е хидраулична направа за заштита на камини за топловоно

Amelia 30 P Panorama

Кружно ложиште за камин, предвидено за загревање на простор од 200 до 280 m2.

Amelia 30 P

Ложиште за камин, предвидено за загревање на простор од 200 до 280 m2.

HEPHAESTUS ENERGY XK3

Изработен од гус и котларски челик при тоа усовршен со систем за три фазно