За твојот камин

Графитна 11х42

Графитна огноотпорна вентилациона решетка

Графитна 17×70 FRESH

Вентилациона решетка 70G

GlowFlame

Дајте му нова димензија на био каминот (био етанол) или каминот на плин

Glass Dym – за чистење на стакло од камини и печки

Средство за чистење на огноотпорно стакло од
камини и печки. ГРАТИС 250ml!!!!

Блесок – за чистење котли и камини на топловодно греење

БЛЕСОК (BLYSK) е средство за чистење на внатрешните ѕидови од котелот или каминот за топловодно (парно) греење од саѓите и смолите настанати од процесот на согорување.

Glas-Dym Doctor 500gr

За чистење на камини, котли, камини и  печки.

Графитна FRESH 17×30

Графитна огноотпорна вентилациона решетка од серијата FRESH

Колено со променилив агол

Колената со променлив и отвор за ревизија/чистење!

Клапна за камин или печка

Клапната е важен елемент за секое грејно тело на цврсто гориво. Без неа,