Средства за одржување

Glass Dym – за чистење на стакло од камини и печки

Средство за чистење на огноотпорно стакло од
камини и печки. ГРАТИС 250ml!!!!

Блесок – за чистење котли и камини на топловодно греење

БЛЕСОК (BLYSK) е средство за чистење на внатрешните ѕидови од котелот или каминот за топловодно (парно) греење од саѓите и смолите настанати од процесот на согорување.

Glas-Dym Doctor 500gr

За чистење на камини, котли, камини и  печки.

Premium 1250°C за чадоводни елементи

За споевите на чадоводни елементи од котлови, печки и камини

Premium BFC 1250°C за гусани елементи

За заптивање на споевите од гус или чадоводни елементи

Thermо Kit

Сет за поправка, коноп за врата  и лепак. Цена: 700 МКД

BURNER – потпалувач

Производ наменет за брзо и лесно потпалување!