Бели решетки

Мал Вентилатор

Идеално решение за секој камин без вентилатор повеќекратно да се зголеми искористувањето на топлинската енергија!

Бела 17×30 Oscar

Бела елегантна вентилациона решетка

Бела 17×17 со жалузини

Бела огноотпорна вентилациона решетка со жалузини

Бела 22×45

Бела огноотпорна вентилациона решетка

Бела 17×37

Бела огноотпорна вентилациона решетка

Бела 17×30

Бела огноотпорна вентилациона решетка

Бела 11х42

Бела огноотпорна вентилациона решетка

Бела решетка

Стандарндна бела вентилациона решетка.