Графитни решетки

Графитна FRESH 17×30

Графитна огноотпорна вентилациона решетка од серијата FRESH

Мал Вентилатор

mal-ventilator-17x17Идеално решение за секој камин

Графитна 17×30 Oscar

Графитна огноотпорна вентилациона решетка

Графитна 17×37

Графитна огноотпорна вентилациона решетка

Графитна 17×30

Графитна огноотпорна вентилациона решетка

Графитна 17×17

Графитна огноотпорна вентилациона решетка