Графитни решетки

Графитна 11х42

Графитна огноотпорна вентилациона решетка

Графитна 17×70 FRESH

Вентилациона решетка 70G

Графитна FRESH 17×30

Графитна огноотпорна вентилациона решетка од серијата FRESH

Мал Вентилатор

Идеално решение за секој камин без вентилатор повеќекратно да се зголеми искористувањето на топлинската енергија!

Графитна 17×30 Oscar

Графитна огноотпорна вентилациона решетка

Графитна 17×37

Графитна огноотпорна вентилациона решетка

Графитна 17×30

Графитна огноотпорна вентилациона решетка

Графитна 17×17

Графитна огноотпорна вентилациона решетка