Модерни решетки

Luft Аголен 560x560x60 mm Graphite

Аголна графитна модерна вентилациона решетка. Поставувањето е универзално, може да биде како лева или десна.

Luft Аголен 766x547x60mm White

Аголна бела модерна вентилациона решетка. Може да се купи во две варијанти, како лев или десен модел.

Luft Аголен 766x547x60mm Graphite

Аголна графитна модерна вентилациона решетка. Може да се купи во две варијанти, како лев или десен модел.

Luft White

Бела модерна вентилациона решетка

Luft Graphite

Графитна модерна вентилациона решетка