Print Friendly, PDF & Email

Термо акумулациона печка со термо-механичка контрола и динамично празнење

Модел VFMi 40
Моќност од – до (kW) 2,5-5,2
Акумулација на енергија (kWh) 32,00
Број на акумулациони пакети 4
Широчина (mm) 926
Висина (mm) 627
Длабочина (mm) 250
Тежина (kg) 176
Цена 57.900,00 МКД

Цената е со вклучен 18% ДДВ.

Во цената не е вклучено:

  • Монтажа
  • Транспорт
  • Собен термостат
  • Постоље
 
  kw komfortowa_wydajna_praca latwa_obsluga

Рационално користење на енергијата

Динамичката печка VFMi 40 се карактеризира со рационално искористување на електричната енергија. Функционира на тој начин што, најголем дел од топлината да е достапна преку денот, при ниски трошоци за експлоатација. Топлинската енергија се акумулира во текот на ноќта кога електричната тарифа е евтина а топлината е ослободувана во текот на целиот ден.

Ефективна работа

VFMi 40 е уерд проектиран со мисла за заштеда на енергијата. Опремена е со ефикасен, квалитетен, и тивок вентилатор. Во печката се вгардени термо изолациони метаеријали,  вермикулит и микро терм, који се неутрални за воздухот и лесени во монтажа.  Печката содри и исто делни опеки за акумулација на енергијата Kolli 25 како и три вертикални цевчести греалки.

Лесно користење

Акумулационата печка Dimplex VFMi 40 е невообичаено лесна во употреба. Вградената електроника се грижи за сите параметри. На вас е да го изберете степенот на аку,улација на топлина со помош на без степенски менувач како и поставување на сканата амбиентална температура. Исто така можно е да се вградат дневни или седмични програматори.

wpid-icon_cash.pngНамали ги трошоците за половина!

wpid-icon_couch.pngПоголем комфорт

wpid-icon_temp2.pngРаботи и во најладните услови

Акумулационите електрични печки ја намалуваат сметката за струја со складирање (акумулирање) на топлината произведена за време на евтината тарифа со цел да се задоволат денешните потреби за греење во часовите кога трае поскапата тарифа за електрична енергија. Преку комбинацијата на зрачење и термостаски контролиран вентилатор, акумулационите печки овозможуваат прецизно и навремено дозирање на топлината.  За разлика од топлотните пумпи или климите, акумулационите печки се дизајнирани да бидат користени во најладните денови без намалена ефикасност или нарушен комфор за време на ладната зима.