Print Friendly, PDF & Email

Модерно грејно тело, печка Falcon 9  се одликува со префинета изработка и модерни материјали запазувајќи ги најстрогите европски норми за екологија и ефикасност.

 

Номинална моќност (kW)9 kW
6- 11 kW
Оџачки излез (mm)150
Коефициент на полезност (%)78
Емисија на CO (при 13% O2) ≤0,10%
Емисија на честички*/
Температура на чад (oC)285
Тежина (kg)132
Површина на греење (m2)**30-50
Max должина на трупци (mm)300
МатеријалЧелик, Сив лив (гус) Класа 200, AccuMote
Вид на горивоСезонско листопадно дрво, Брикети