Print Friendly, PDF & Email

Модерно грејно тело, печка Falcon 9  се одликува со префинета изработка и модерни материјали запазувајќи ги најстрогите европски норми за екологија и ефикасност.

 

Номинална моќност (kW) 9 kW
6- 11 kW
Оџачки излез (mm) 150
Коефициент на полезност (%) 78
Емисија на CO (при 13% O2) ≤ 0,10%
Емисија на честички* /
Температура на чад (oC) 285
Тежина (kg) 132
Површина на греење (m2)** 30-50
Max должина на трупци (mm) 300
Материјал Челик, Сив лив (гус) Класа 200, AccuMote
Вид на гориво Сезонско листопадно дрво, Брикети