Print Friendly, PDF & Email

Флексибилни елементи за поврзување на грејни тела со оџаци

сертифицирани за користење до дрво

Прохромски (иноксни) флексибилни цевки, се користат за приклучување на грејни тела во оџаци.

Сите производи од нашата програма ги поседуваат CE сертификати

kopce_kupi-vednas

Достапни пречници и цени:

Ф130
Ф150
Ф160
Ф180
Ф200
Ф250
2m= ? 2m = ? 2m’ = 3090,00 MKD 2m’ = 1669,00 MKD 1.5m’ = 2781,00 2m’ = 4326 ,00 MKD
2m = 3708,00
3m’ = 5562,00 MKD
Напомена: флексибилните прохромски цевки кои се во нашата продажна програма се наменети за грејни тела на ДРВО и ПЛИН (LPG)