Print Friendly, PDF & Email

Вашиот камин со ложиштето MAJA 15T ќе биде поразличен, поинаков и секогаш воодушевувачки! А згора на тоа, ќе имате ефикасно гусано ложиште кое може да загрее и до 150 м2**

Технички карактеристики

Номинална моќност (kW) 15
7kW – 19.5 kw
Оџачки излез (mm) 200
Коефициент на полезност (%) 71
Емисија на CO (при 13% O2) ≤ 0,56%
Емисија на честички* 55,8
Температура на чад (oC) 227
Тежина (kg) 177
Површина на греење (m2)** 60-120
Max должина на трупци (mm) 330
Материјал Сив лив (гус) Класа 200
Вид на гориво Сезонско листопадно дрво, Брикети

* mg/mn3

** во зависност од изолацијата на објектот. Дадените параметри се за висина на простор од 2,6m’