odzak

Inox-прохромски оџаци

Прохромските (инокс) оџаци

Оџаци за пелети

Прохромски чадоводни приклучоци за печки на пелети!

Флексибилни прохромски црева

Флексибилни елементи за поврзување на грејни тела со оџаци
сертифицирани за користење до дрво

Ревиозиони вратички за оџаци

Вратички намементи за вградување во шамотни, керамички или оџаци градени од тули.