Вентилациона решетка 70G

Решетка за камин и вентилација, со вградени неподвижни жачузини кои овозможуваат добра вентилација а воедно спречуваат поглед во внатрешноста.

 

Решетката за камин претставува завршеток на топлотниот канал за воздухот внесуван во каминот по пат на гравиатација или принудно (со вентилатор).

Решетката се монтира во ѕидот или во горниот дел на каминот.

Решетките се прашкасто фарбани  и се карактеризираат со трајност на бојата и термичка стабилност.  Секоја решетка е со додатна поцинкувана рамка за лесна монтажа.