Ложиште за мини изведби но солидни перформанси.

Технички карактеристики

Номинална моќност (kW)
Распон на греење
12kW
8 – 16kW
Оџачки излез (mm)200
Коефициент на полезност (%)70
Емисија на CO (при 13% O2) ≤0,61%
Емисија на честички mg/mn392
Температура на чад (oC)352
Тежина (kg)104
Површина на греење (m2)**до 120m2
Max должина на трупци (mm)350
МатеријалСив лив (гус) Класа 200
Вид на горивоСезонско листопадно дрво, Брикети

** во зависност од изолацијата на објектот. Дадените параметри се за висина на простор од 2,6m’