Тространо широко ложиште за модерните трендови

Номинална моќност (kW)16 kW
Оџачки излез (mm)200
Коефициент на полезност (%)80
Емисија на CO (при 13% O2) ≤0,26%
Емисија на честички*/
Температура на чад (oC)220
Тежина (kg)327
Површина на греење (m2)**60-80m2
Max должина на трупци (mm)50
МатеријалКотларски челик + Керамика
Вид на горивоСезонско листопадно дрво, Брикети

* mg/mn3
** во зависност од изолацијата на објектот