Камин за топловодно греење приспособен за интензивно горење во кој применетите технологии и материјали создаваат ефикасен, кономичен и еколошки камин со висок степен на искористеност.

Технички карактеристики
Номинална моќност (kW)8 kW
6KW се предаваат кон
топловодното греење
Оџачки излез (mm)180
Коефициент на полезност (%)

Дијапазон на моќност

80
3,5-10
Емисија на CO (при 13% O2) ≤0,1%
Емисија на честички*31
Температура на чад (oC)240
Тежина (kg)141
Количина на вода (l)18
Површина на греење (m2)**40 – 80
Max должина на трупци (mm)330
Материјалкотларски челик +
Сив лив (гус) Класа 200
Вид на горивоСезонско листопадно дрво, Брикети

* mg/mn3

** во зависност од изолацијата на објектот. Дадените параметри се за висина на простор од 2,6m’

Предности на ложиштето:

  1. 1. Телото на ложиштето од котларски челик со дебелина од 4mm, предвидено за работа на повисоки работни температури. Дебелинта овозможува побрза размена на температурата и помала инертност на целиот систем.
  2. Челичните елементи се сечени ласерски а потоа доработувани на CNC
  3. Телото на ложиштето е заварувано со робот, со помош на благороден гас што овозможува висок квалитет на варот.
  4. Вратата е направена со вгарден систем за чисто стакло што овозможува многу подолго уживање во каминот но и зголемена ефикасност на греењето!
  5. На вратата е монтирано огноотпорно керамичко стакло кое издржува температура до 800oC
  6. Вградена клапна,  која ја овозможува контролата на влечењето на оџакот.
  7. Регулација на довод на воздух преку пепеларникот
  8. Гаранција 5 години