Гусано, мало и моќно ложиште!

Технички карактеристики

Номинална моќност (kW)
(обсег на моќност)
12
(5.7-14.5)
Оџачки излез (mm)200
Коефициент на полезност (%)75
Емисија на CO (при 13% O2) ≤0,20%
Емисија на честички mg/mn389.7
Температура на чад (oC)345
Тежина (kg)144
Површина на греење (m2)**до 100м2
Max должина на трупци (mm)330
МатеријалСив лив (гус) Класа 200
Вид на горивоСезонско листопадно дрво, Брикети
Потребен провев 900 / 700

** во зависност од изолацијата на објектот. Дадените параметри се за висина на простор од 2,6m’