Гусано, мало и моќно ложиште!

Технички карактеристики

Номинална моќност (kW)
(обсег на моќност)
12
(5.7-14.5)
Оџачки излез (mm) 200
Коефициент на полезност (%) 75
Емисија на CO (при 13% O2) ≤ 0,20%
Емисија на честички mg/mn3 89.7
Температура на чад (oC) 345
Тежина (kg) 144
Површина на греење (m2)** до 100м2
Max должина на трупци (mm) 330
Материјал Сив лив (гус) Класа 200
Вид на гориво Сезонско листопадно дрво, Брикети
Потребен провев  900 / 700

** во зависност од изолацијата на објектот. Дадените параметри се за висина на простор од 2,6m’