Ложиште за камин, предвидено за загревање на простор од 120 до 150 m2.

(димензиите се идентични на OLIWIA 22 P)

Технички карактеристики

Номинална моќност (kW) 17 kW
Средна моќност кон вода 13 kW
Дијапазон на моќност 11 – 20 kW
Оџачки излез (mm) 200
Коефициент на полезност (%) 75
Работен притисок 2 bar
Емисија на CO (при 13% O2) ≤ 0,26%
Емисија на честички* 44.2
Температура на чад (oC) 325
Тежина (kg) 171
Количина на вода (l) 35
Површина на греење (m2)** 110-150
Max должина на трупци (mm) 500
Материјал Сив лив (гус) Класа 200
Вид на гориво Сезонско листопадно дрво, Брикети

* mg/mn3

** во зависност од изолацијата на објектот. Дадените параметри се за висина на простор од 2,6m’

Предности на ложиштето:

1. Телото на ложиштето од котларски челик со дебелина од 4mm, предвидено за работа на повисоки работни температури. Дебелинта овозможува побрза размена на температурата и помала инертност на целиот систем.

2. Челичните елементи се сечени ласерски а потоа доработувани на CNC

3. Телото на ложиштето е заварувано со робот, со помош на благороден гас што овозможува висок квалитет на варот.

4. Предниот дел и основата се изведени од сив лив.

Се што е поврзано со телото на ложиштето е со помош на стаклени огноотпорни вакна

5. На вратата е монтирано огноотпорно керамичко стакло кое издржува температура до 800oC

6. Вградена клапна,  која ја овозможува контролата на влечењето на оџакот.
7. Регулација на довод на воздух преку пепеларникот

8. Гаранција 5 години