Модерен дизајн за современиот дом, висок квалитет и беспрекорна изведба!

Технички карактеристики

Номинална моќност (kW) 22 kW
Средна моќност кон вода 18kW
Дијапазон на моќност 11- 29 kW
Оџачки излез (mm) 200
Коефициент на полезност (%) 75
Работен притисок 2 bar
Емисија на CO (при 13% O2) ≤ 0,25%
Емисија на честички* 60.9
Температура на чад (oC) 390
Тежина (kg) 220
Количина на вода (l) 40
Површина на греење (m2)** 120-150
Max должина на трупци (mm) 500
Материјал Сив лив (гус) Класа 200+котларски челик
Вид на гориво Сезонско листопадно дрво, Брикети

* mg/mn3

** во зависност од изолацијата на објектот. Дадените параметри се за висина на простор од 2,6m’

Предности на ложиштето:

1. Телото на ложиштето од котларски челик со дебелина од 4mm, предвидено за работа на повисоки работни температури. Дебелинта овозможува побрза размена на температурата и помала инертност на целиот систем.

2. Челичните елементи се сечени ласерски а потоа доработувани на CNC

3. Телото на ложиштето е заварувано со робот, со помош на благороден гас што овозможува висок квалитет на варот.

4. Предниот дел и основата се изведени од сив лив.

Се што е поврзано со телото на ложиштето е со помош на стаклени огноотпорни вакна

5. На вратата е монтирано огноотпорно керамичко стакло кое издржува температура до 800oC

6. Вградена клапна,  која ја овозможува контролата на влечењето на оџакот.
7. Регулација на довод на воздух преку пепеларникот

8. Гаранција 5 години