Skip to main content

Blanka 910

Компактно долго ложиште, за модерен дизјан на Вашиот простор. Комбинирано со висока ефикасност и благонаклонето кон природата!