Скандинавски квалитет, изработен во Полска. Ложиште со десно стакло,  создадено со мисла за моќно загревање но и заштита на околината!

Технички карактеристики

Номинална моќност (kW) 14
Оџачки излез (mm) 180
Коефициент на полезност (%) 74
Емисија на CO
(при 13% O2) ≤
0,20%
Димензии (фасаден дел): 69х71.3х54.5 см
Димензија на стаклото  
Тежина (kg) 117
Површина на греење (m2)** до 100м2
Max должина на трупци (mm) 330
Материјал Сив лив (гус) Класа 200 и челик
Вид на гориво Сезонско листопадно дрво, Брикети

* mg/mn3
** во зависност од изолацијата на објектот. Висина на просторија 2.6m’

Второстепено согорување: