Модерно, широко ложиште. Изработен од гус и котларски челик при тоа усовршен со систем за збогатување на комората со кислород, добивате ефикасно ложиште со многу пристапна цена кое може да загрее и до 120м2!

Технички карактеристики

Номинална моќност (kW)12 kW
10 KW се предаваат кон
топловодното греење
Оџачки излез (mm)200
Коефициент на полезност (%)72
Емисија на CO (при 13% O2) ≤0,69%
Емисија на честички*116
Температура на чад (oC)240
Тежина (kg)122
Количина на вода (l)17
Површина на греење (m2)**80 – 120
Max должина на трупци (mm)450
МатеријалСив лив (гус) Класа 200,
Котларски челик 4mm
Вид на горивоСезонско листопадно дрво, Брикети

* mg/mn3

** во зависност од изолацијата на објектот. Дадените параметри се за висина на простор од 2,6m’

Предности на ложиштето:

1. Телото на ложиштето од котларски челик со дебелина од 4mm, предвидено за работа на повисоки работни температури. Дебелинта овозможува побрза размена на температурата и помала инертност на целиот систем.

2. Челичните елементи се сечени ласерски а потоа доработувани на CNC

3. Телото на ложиштето е заварувано со робот, со помош на благороден гас што овозможува висок квалитет на варот.

4. Предниот дел и основата се изведени од гус – сив лив.

Се што е поврзано со телото на ложиштето е со помош на стаклени огноотпорни вакна

5. На вратата е монтирано огноотпорно керамичко стакло кое издржува температура до 800oC

6. Вградена клапна,  која ја овозможува контролата на влечењето на оџакот.
7. Регулација на довод на воздух преку пепеларникот

8. Гаранција 5 години