Камини за парно

Amelia 30 P Panorama

Кружно ложиште за камин, предвидено за загревање на простор од 200 до 280 m2.

Amelia 30 P

Ложиште за камин, предвидено за загревање на простор од 200 до 280 m2.

Amelia 24 P

Ложиште за камин, предвидено за загревање на простор од 160 до 200 m2.

Oliwia 22 P

Ложиште за камин, предвидено за загревање на простор од 150 до 170 m2.

Zuzia 19 P

Ложиште за камин, предвидено за загревање на простор од 140 до 170 m2.

Zuzia 15 P

Ложиште за камин, предвидено за загревање на простор од 110 до 150 m2.

HEPHAESTUS ENERGY XK3

Изработен од гус и котларски челик при тоа усовршен со систем за три фазно збогатување на комората со кислород, го добивате нај ефикасното и нај еколошкото ложиште кое воопшто некогаш е произведено!