Работно време:

Од понеделник до петок: 09h🕘 -17h🕔
Сабота: 10h🕙 – 14h🕑

Неработни се сите државни празници и недели.

Техничка поддршка за постоечки клиенти:

📧 аndrejа.dоdov@gmаil.cоm

Ул. 808 бр.2, населба Автокоманда, Скопје – Наспроти МЕРКУР

Податоци за компанијата

Агенс Андреја и др. ДОО

Vat No / ДДВ Бр. МК 403 0000 386 112 

Жиро-сметки:
Комерцијална Банка: 300 000 000 453 802
Уни Банка: 240 010 104 550 945
Стопанска Банка: 200 002 841 414 008