Од понеделник до петок: 09h -17h
Сабота: 10h – 14h

/ 

+389 (02) 24 679 24
e-mail: agens.office@gmail.com

Поддршка за наши клиенти
andreja.dodov@gmail.com

Ул. 808 бр.2  , населба Автокоманда, Скопје – Наспроти МЕРКУР
google:  Мапа

 

Податоци за компанијата

Агенс Андреја и др. ДОО

ДДВ МК403 0000 386 112
 
Жиро-сметки:
  • Уни Банка: 240 010 104 550 945
  • Комерцијална Банка: 300 000 000 453 802
  • Стопанска Банка: 200 002 841 414 008