Skip to main content

Premium 1250°C за чадоводни елементи

За споевите на чадоводни елементи од котлови, печки и камини

Thermo Izol

Производ кој повеќекратно ја подобрува изведбата и употребата на каминот, печки и на сите места каде што има потреба од многу добра термичка изолација.