Меко Црно Огноотпорно јаже – 550°C е достапен во дијаметри од 10mm. Отпорен е на температури до 550° C.

Има слободно сплетени влакна, што го прави пофлексибилен.

Карактеристики: отпорен до 550°C

Прави добри споеви

мек и лесен за монтажа

Примена: запечатување на врати и стакла на печки и камини спојување/запечатување на оџачки системи со печки, други форми на запечатување каде што е потребна отпорност на висока температура

Се препорачува монтажа со лепило за јажиња доколку е изложено на променливи физички дејства.