Skip to main content

Juliet 1800

Био каминот JULIET е решение за тие кои немаат можност на традиционален камин во својот дом. Претставува идеално решение за големи модерни простори, како резиденацијални така и комерцијални.