Аголен био камин

Аголен био камин со едноставна монтажа, едноставен во опслужување и со врвен квалитет!
Отворен од лева или десна страна

Лесна монтажа, врвна и беспрекорана изработка.

Delta 600 BS

TUV сертификат!