Флексибилни елементи Ф160, Ф180, Ф200, Ф250, Ф300

за поврзување на грејни тела со оџаци

сертифицирани за користење со дрво

Прохромски (иноксни) флексибилни цевки, се користат за приклучување на грејни тела во оџаци.

Сите производи од нашата програма ги поседуваат CE сертификати

Напомена: флексибилните прохромски цевки кои се во нашата продажна програма се наменети за грејни тела на ДРВО и ПЛИН (LPG)