Дајте му нова димензија на био каминот (био етанол) или каминот на плин

GLOW FLAME е иновативен материјал кој своето место го најде во био камините како и камините на плин (LPG/CNG)

НЕЗАБОРАВНИ ВИЗУЛЕНИ ЕФЕКТИ И ЕДНОСТАВНО КОРИСТЕЊЕ

GLOW FLAME претставува неверојатен естетски додаток. Само мала количина од овој материјал додадена во каминот, обезбедува незаборавен и многу впечатлив и атрактивен ефект. Овој производ е проектиран за добивање на специјален визуелен ефект. Материјалот се поставува непосредно до изворот на пламенот што предизивикува негово интензивно светење.

СИГУРНОСТ НА НАЈВИСОК СТЕПЕН

Материјалот е целосно безбеден и еколошки бидејќи во својот состав не содржи никакви супстанции кои имаат негатвен ефект на здравјето на човекот или околината. GLOW FLAME е отпорен на високи температури и може да биде користен до 300 часа. Едно пакување GlowFlame содржи 1 грам подготвен материјал во форма на влакна со дебелина за половина помала од средната дебелина на човековото влакно.