Skip to main content

PREMIUM ETHANOL FIREPLACES

PREMIUM ETHANOL FIREPLACES Радост со модерниот оган во произволно проектиран простор. Со нашите интелигнетни горилници на етанол можеш да ѝ се восхитуваш на убавината на пламенот од секоја страна. Избери камин, кој ќе биде сестрано решение кое ќе овозможува неограничен број на аранжации. Камините на био етанол од фирмата Planika се многу модерни уреди со […]