Print Friendly, PDF & Email

Ѕиден био Камин Delta Flat

Виско квалитетен био камин со дизајн кој лесно се вклопува во разновидни ентериери. Конструиран со сите отвори за вентилација.