Био каминот JULIET 1500 е решение  за модерeн простори, резиденацијалeн или и комерцијален.

Био каминот JULIET може да се монтира на два начина:
– со закачување на ѕид (користејќи ги отворите кои се наоѓаат на самиот камин)
– со монтажа во некој претходно изведен декоративен елемен

Идеално решение за оние кои сакаат да добијат пореален впечаток на оган. Овој вид на камини завземаат многу помалку простор од традиоционалните камини.

Составни елементи на каминот:
– 2 x правоаголни резервоари – горилници со запремина од 1,2l (вкупно 2,4 l)
– 2 x рачки за регулација

Тежина – 38 kg.
Материјал на изработка: црн челик електростатски фарбан. Прохроските елементи се брусени.
Материјал во резервоарот-горилник: прохромски лим