Високо температурната лента – јаже од стаклени влакна за печки и камини

Лентата иако е самолеплива, се препорачува користење на специјализираниот лепак доколку се користи јажето за дихтунг на вратата

Црна, самолеплива, достапна во димензија 10mm x 2mm. За различни примени, како што се запечатување и изолација на стакла во печки, споеви во цевки и метални споеви, рамки на врати на печки и во камини на дрва, пелети или јаглен.

Карактеристики:

 • Висока отпорност на температура до 550oC, или краткотрајно делување на 600oC
 • Самолеплива лента која значително го олеснува монтирањето
 • Боја црна
 • Работна температура 550°C
 • Материјал: Стаклено влакно
 • Димензија 10mm x 2mm

Примена:

Промена на дихтунг и изолација во:

 • Спој на различни материјали
 • поврзување на цевки
 • индустриски печки
 • стакла на печки и камини
 • Котли
 • Рамки на вратички во печки и камини на дрво, јаглен, пелет, гас

Се продава на m’ (метар должен)