Лентата од керамички влакна – може да се користи за различни апликации со висока температура и изолација,

Термо изолациони заштити на цевки и кабли, компензаторни споеви, запечатување на врати. Отпорна е на температури до 1260°C.

Димензија: 50mm x 3mm

. Се продава на должен метар m’

Каратеристики:

  • Отпорна на високи температури
  • Отпорна на повеќето хемикалии
  • Ниска топлинска и електрична проводливост
  • Отпорна на топлински шокови

Примена:

  • Изолација на цевки, проводници итн.
  • Високотемпературно запечатување на противпожарни врати и слично.