Print Friendly, PDF & Email

Аголно модерно и големо ложиште со 80% искористеност на енергијата од производителот Kratki!

Технички карактеристики:

Номинална моќност (kW) 14 (min 6.5 / max  17)
Оџачки излез (mm) 200
Коефициент на полезност (%) 80
Емисија на CO (при 13% O2) ≤ 0,09%
Емисија на честички* 37
Температура на чад (oC) 245
Тежина (kg) 255
Површина на греење (m2)** 100
Max должина на трупци (mm) 700
Материјал AccuMote  + котларски челик
Вид на гориво Сезонско листопадно дрво или во комбинација со  брикети од јаглен или дрво
Минимален потребен провев (см2) 900/ 700

Карактеристики на ложиштето:

  1. Еколошко ложиште. Ги задоволува најстрогите еколошки Германски закони за грејни тела на дрва!
  2. Врата со патентиран систем за подигање и спуштање и идеално диктување и лесно оперирање и чистење.
  3. Целосно изработено на CNC што овозможува идеални споеви, контрола на согорувањето, прецизни димензии
  4. Доводот на воздух во ложиштето – во три сегменти
  5. Гаранциjа 5 години / 2 години на AccuMote плочи
    *не важи за стаклото