Фантастична термо изолација!

 Kрамичко платно – направено е од долги, флексибилни влакна. Неговата намена е а за апликации од 800 до 1260 oC. Огноотпорното керамичко платно има термоизолација до 5 пати поголема од другите огноотпорни термо изолациони материјали како што е камената волна.

Главни предности:

• Многу мала термо спроводливост

• Mногу мала акумулација на топлина

• Изолација на дрвени греди сместени покрај оџаци или други извори на топлина

• Огпорност на термо шокови

• Голема звучна изолација

• Брза поправка

• Не создава загадување од било кој видcontamination

Не содржи азбест

• нема потреба од чеклање при аплицирање

Примери за употреба:

 • Термо изолација на фурни при градба
 • Поправки и заптивања на фурни и горилници
 • Термо изолација на тунелски и други видови на индустриски печки
 • Термо изолација на споеви
 • Изолација на бојлери (до 10х подобра изолација од стиропор!)
 • Изолација на цевки со висока температура
 • Изолација на горилници
 • Изолација на комерцијални сушари и печки
 • Печки за стакло
 • Заштита од пожар
 • Места каде има високи темпеартурни шокови или било каде што не може да се примени цврста изолациј

Продажбата се врши по m’. Најмала количина: 0,1m’
Цело пакување: 7,32m’ x  Широчина на ролна: 0,61m’  дебелина 25mm