ekspanzionen_sad

Експанзионен сад со автоматски вентил е хидраулична направа за заштита на камини за топловоно греење.

Неговата задача е компензација на
промената на волумнето на водата при температурни промени. Резервоарот е приклучен во системот на цевки и прима вода од инсталацијата за топловодно греење, кога волуменот на водата се зголемува во резултат на зголемената температура.

Садот е изработен од нерѓосувачки челик. Во неговиот состав влегува:

– пловак од бакар со автоматски вентил;
– месингани приклучоци кои овозможуваат добро заптивање на сите отвори за приклучок на цевки.

ВНИМАНИЕ: Затворените садово или садовите со пластични приклучоци не се надежни за работа со камини за топловодно греење!

ЗАФАТНИНА: 15L
ДИМЕНЗИИ: 370x195x250 mm
МАТЕРИЈАЛ: Нерѓосувачки челик

Приклучоци за довод на вода: 3/4 инчи

Други приклучоци -1 инч