Модерни – линиски решетки – графитна боја

Димензии на маска:
20х9, 40х9, 60х9, 80х9, 100х9
40х6, 60х6, 80х6, 100х6

Димензии за вградување:
[Ширина] – 27mm (за сите модели)
и висина 63mm за моделите со висина од 9см односно 33 mm за моделите со висина од 6см

Приближни вредности за провев [cm2]:

20х9, = 102 cm²
40х9 = 220 cm²
60х9 = 340 cm²
80х9 = 460 cm²
100х9 = 580 cm²

Модерни аголни решетки

Димензии на маска:
NS 56 x 56 cm / висина 9cm, провев: 650 cm²
NL 76×56 лева или NP-десна 76×56 cm – /висина 9см, провев: 760 cm²
NL 60х40 лева или NP десна 60x 40 cm /висина 9cm, провев 560cm²

Модерни Правоаголни решетки – FRESH, графитна боја

17×17, 30×17, 37×17, 49×17, 70×17

Правоаголни решетки
со мрежа – графитна боја

Димензии на маска:

42×11, 17×17, 30×17, 37×17, 22х30, 22х45, 49×17, 70×17