При традицијоналното приклучување на камините во оџак, дел од енергијата на согорените гасови бега низ оџакот. Количината, на енергија може да достигне и дури до 30%. Единствениот начин таа енергија да се искористи а со тоа и искористеноста на каминот да се зголеми е преку намалување на топлината на чадот!

 

Акумулационите прстени овозможуваат спираелно течење на чадот а воедно со тоа се продолжува патот на чадот. Благодарејќи на густо разместените радијатори, се обезбедува добра размена на топлината во просторијата каде се наоѓа каминот.

Акумулационите прстени се изработени од сив лив (гус) кој овозможува добра размена на топлина а воедно и нејзина акумулација. нивната тежина (21Кг/прстен) овозможува да не дојде до нивно несакано слободно поместување а монтажата е лесна и брза.

Моќноста на еден сет е од 5 до 9 KW (загревање на 30 до 60м2) во зависност од ложиштето на кое се монтираат.

27.900 МКД