Ложиште за камин, предвидено за загревање на простор од 200 до MAX 300 m2 со вграден систем за чисто стакло!

Технички карактеристики*

Номинална моќност (kW)
min / max
28 (13-35)
Номинална моќност кон вода24kW
Количина на вода (l)60,0
Оџачки излез (mm)220
Коефициент на полезност (%)75
Емисија на CO (при 13% O2) ≤0,30%
Емисија на честички mg/mn3100,50
Температура на чад (oC)300
Тежина (kg)232
Површина на греење (m2)**240 – 300
Max должина на трупци (mm)50
МатеријалКотларски челик  + THERMOTE
Вид на горивоСезонско листопадно дрво, Брикети
Провев/ см2

*mg/mn3

**  во зависност од изолацијата на објектот. Дадените параметри се за висина на простор од 2,6m’

Предности на ова ложиште:

 1. Предниот дел на ложиштето како неговото тело се изработени од котларски лим наменет за работа на високи температури.
 2. Челичните елементи се ласерски сечени а потоа виткани на CNC машини што доведува до многу голема прецизност на изработката.
 3. Секој вар е направен со благороден гас што доведува до голем квалитет на варот.
 4. На вратата е монтирано керамичко стакло отпорно на температури до 800oC
 5. Можност за приклучување примарен воздух
 6. Каминот е опремен со систем за чисто стакло. Овој систем овозможува каминот подолго време да се користи без да мора да се чисти стаклото!
 7. Комората за согорување е обложена со Thermotte. Овој материјал има карактеристика на акумулација на топлина и постепено нејзино ослободување.
  Бидејќи претставува акумулационен материјал а со тоа е подобар од вермикулитот, зрачи топлина и после неколку часа од гасењето на ложиштето.
  Поради изолацијата, комората за согорувње има повисока температура со што се зголемува процентот на согорени честички при што исто така, се постигнува помало загадување на атмосферата.
 8. Гаранција – 5 години! Со можност за продолжување на гаранцијата до 10 години!