Гусано ложиште идеално за простор 40 до 50м2
Создадено за мали но моќни и издржливи камини!

Технички карактеристики

Номинална моќност (kW) 10
Оџачки излез (mm) 180
Коефициент на полезност (%) 62
Емисија на CO (при 13% O2) ≤ 0,61%
Емисија на честички* 99,7
Температура на чад (oC) 352
Тежина (kg) 104
Површина на греење (m2)** 40 – 60
Max должина на трупци (mm) 330
Материјал Сив лив (гус) Класа 200
Вид на гориво Сезонско листопадно дрво, Брикети
Минимален потребен провев (см2) 700 / 900

* mg/mn3

** во зависност од изолацијата на објектот. Дадените параметри се за висина на простор од 2,6m’