AQF е модерно плинско огниште, кое е наменето двор или тераса

Завршната обработка може да биде произволен стил, во форма на плоча, масичка, или индивидуално заѕидување. Уникатната атмосфера поврзана со природната топлина ќе ги направи мили средбите во дворот или на терасата.

Пример за монтажа на плинското огниште на LPG
Пример за вградување на моделите AQF 04, AQF 06 и AQF 07

AQF 01 – 40x40cm | 7kg

AQF 02 – 40x47cm | 8.5 kg

Sierra

AQF 02- можност за докупување на метална облога SIERRA (опција)

AQF 03 – 49x49cm | 10.5 kg

AQF 04 – 60x40cm | 10.5kg

AQF 05 – 60x49cm | 13 kg

AQF 06 – 73x40cm | 12.5kg

AQF 07 – 73x49cm | 16kg

Сите модели користат LPG како гориво од боца од 11kg.
Производите доаѓаат подготвени за употреба со сите приклучни елементи:
редуктор, мерач на притисок, вентили, LPG црево од 150cm и приклучни елементи за боца.

Опционални надградби

Сет Керамички дрва за AQF

Технички услови за вградување – минимално оддалечување од запаливи површини

Длабочина, под горилникот горилникотШирина до висината на уредотШирина над уредотВисина
AQF 01700 mm150 mm400 mm1500 mm
AQF 02700 mm100 mm400 mm1500 mm
AQF 03700 mm100 mm400 mm1500 mm
AQF 04700 mm100 mm400 mm1500 mm
AQF 06700 mm100 mm400 mm1500 mm
AQF 07700 mm100 mm400 mm1500 mm

Горилниот не смее да се вградува на висина поголема од 100см од земјата.

Минимални димензи на масички

Мин. длабочинаМин широчинамак. висина на инсталацијаMax висина за инсталацијаВисина на која може да биде пoставен горилниот
AQF 0545 mm545 mm850 mm1000mm1500 mm
AQF 01545 mm621 mm850 mm1000mm1500 mm
AQF 03637 mm637 mm850 mm1000mm1500 mm
AQF 04545 mm751 mm850 mm1000mm1500 mm
AQF 05637 mm751 mm850 mm1000mm1500 mm
AQF 06545 mm881 mm850 mm1000mm1500 mm
AQF 07637 mm881 mm850 mm1000mm1500 mm