AQF е модерно плинско огниште, кое е наменето двор или тераса

Завршната обработка може да биде произволен стил, во форма на плоча, масичка, или индивидуално заѕидување. Уникатната атмосфера поврзана со природната топлина ќе ги направи мили средбите во дворот или на терасата.

Пример за монтажа на плинското огниште на LPG
Пример за вградување на моделите AQF 04, AQF 06 и AQF 07

AQF 01 – 40x40cm

AQF 02 – 40x47cm

Sierra

AQF 02- можност за докупување на метална облога SIERRA (опција)

AQF 03 – 49x49cm

AQF 04 – 60x40cm

AQF 05 – 60x49cm

AQF 06 – 73x40cm

AQF 07 – 73x49cm

Сите модели користат LPG како гориво од боца од 11kg.
Производите доаѓаат подготвени за употреба со сите приклучни елементи:
редуктор, мерач на притисок, вентили, LPG црево од 150cm и приклучни елементи за боца.

Опционални надградби

Сет Керамички дрва за AQF