Претвори го секој камин во био камин со горилникот AF/PD

Адаптерите се за следните ложишта:

Маја, Zuzia, Oliwia, Amelia