Amelia 30 P

Amelia 30 P

Ложиште за камин, предвидено за загревање на простор од 200 до 280 m2. Технички карактеристики...

Amelia 24 P

Amelia 24 P

Ложиште за камин, предвидено за загревање на простор од 160 до 200 m2. Технички карактеристики...

Zuzia 15 P

Zuzia 15 P

Ложиште за камин, предвидено за загревање на простор од 110 до 150 m2. Технички карактеристики...