Skip to main content

Маја 12 Panorama

За симпатичен изглед, големо доживување во мало и моќно пакување. Маја 12 е ложиште кое ќе ги задоволи вашите потреби за греење дути и до 100m2 а при тоа да е поштедливо и до 3х во однос на конкурентските производи!

G21 V

G21-V – со вграден вентилатор и термостат. Камините со вентилатор овозможуваат до 5х побрзо загревање на просторт. Во зависност од квадратурата и моќноста на ложиштето, постои можност за спроведување на систем за топол воздух низ целата куќа.

Prisma 16 V

Prisma 16 V – со вграден вентилатор и термостат. Камините со вентилатор овозможуваат до 5х побрзо загревање на просторт. Во зависност од квадратурата и моќноста на ложиштето, постои можност за спроведување на систем за топол воздух низ целата куќа.