Огништето во центарот на домот – неговото значење е тогаш возвишено а просторот добива сосема нова димензија.