Тространо ложиште со подигачка врата. Создаден за посебни простори и посебна издржливост


Моќност kW12-16Клапна за оџакДа
Степен на искористеност78%Тежина (kg)250
Оџачки отвор (mm)250Бојапепелна сива